Liiketoiminnan kehitys


Työpajoja:

  • Liiketoimintamahdollisuuksien ja –ympäristöjen analysointi.
  • Liiketoiminnan tavoitteiden asettaminen, strategian kehittäminen ja kiteytys, toteutus.
  • Strategisten verkostojen tunnistus ja kehittäminen.

Toimittajaverkoston kehitystyöpajoja:

  • Strategian toteutus verkostossa.
  • Toimitusvarmuuden parantaminen.
  • Laadun ja laatujärjestelmän kehitys.
  • Kustannusten hallinta.
  • Tuotekehitysprosessien kehitys.
  • Tuotekehityksen käynnistäminen verkostossa.